La Arnredudukta Koalico Rezolucio - Esperanto

La ARC Rezolucio.

Koncerne pri la baroj (obstakloj), minacoj, kaj malfacilicecoj ke la granda kvanto de armiloj en cirkulado farar al la subteno de paco kaj sekureco kaj al NGO-oj (neregistraraj organizoj) ka UN (Unigintaj Nacicoj) fakoj kiam si efektivigos sian laboron.
 

Koncerne pri la misproporcia kvanto granda de la homaraj kaj ekonomiaj rimedoj kiu elspezigas por havigi armiloj.
Revokante ke Artikolo 26 de la UN carto demandas "la malplej distro pro armiljo de la homaj kaj ekonomial rimedoj de la mondo".
Demandas ke la UN Generala Kunveno (asemblo) konsentos ke ciuj subskribintan statoj de UN ratifos legan devigan instrumenton (dokumento? Regulo?)

a) Por la redukado jare de la distro por armiloj de siaj homaj kaj ekonomiaj rimedoj po inter unu kaj kvin pro cento.

b) Por establi kaj subteni sistemojn ke ebligos ciujare sendependan konfirmecon kune kun kontrolado de la konsento (obeo?) de siaj Statoj.

c) Por establi UN mekanismo por faciligi efektivigadon ke traktos kun tielaj aferoj kiel nekonsento (neobeo), koncesioj, reportado, kaj kontroladaj normoj, kaj ciujare la eldonado de sial celoj kaj efektivigoj.

d) Ne precizigas kiel kvantoj distrigitaj el armiloj estos uzotaj por Stata kaj UN programoj tiel redukto de malrceco, subtenebla disvoluado, konflikta malebilgado pacema decido firma pri konfliktoj , pretoktado de vundebluloj, subteno de la cirkaujo, kaj efektiviga kaj efika farado de la lege diviga instrumento.

e) Ke donos plenajn sanojn al neregistraroj organizoj kaj aliaj nestataj partoprenantoj por fari siajn kontribuojn por instrumentado, konsento (obeo) kaj porcioj de la rimedoj.

f) Ke bezonos revuon (ricenzado?) ke redevontigo de UN statoj al la legeaj instrumentoj firmaj post periodo de inter 10 - 25 jaroj.
 

Translated by Annice