Το ψήφισμα συνασπισμού μείωσης όπλων - ελληνικά

Ο συνασπισμός μείωσης όπλων (ARC):

Με τα εμπόδια, απειλές και δυσκολίες που τα μεγάλα ποσά όπλων στην κυκλοφορία

θέτουν στη συντήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και στις μη

κυβερνητικές οργανώσεις και τα τμήματα των Η.Ε στην εκτέλεση της

εργασίας τους

Με το δυσανάλογα μεγάλο ποσό του χρησιμοποίησης των παγκόσμιων

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στα όπλα

Υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 26 του χάρτη Ηνωμένων Εθνών

(UN) απαιτεί "τη λιγότερη παρεκτροπή για τους εξοπλισμούς των

παγκόσμιων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων"

Ζητά από τη γενική συνέλευση Ηνωμένων Εθνών, για να συμφωνήσει, και για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη των Ηνωμένων Εθνών για να

επικυρώσει, ένα δεσμευτικό νομικά όργανο:

α) για να μειώσει την παρεκτροπή για τους εξοπλισμούς των

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του κράτους τους κοντά μεταξύ

ενός και πέντε τοις εκατό ετησίως

β) για να καθιερώσει και να διατηρήσουν τα συστήματα που

επιτρέπουν την ετήσιους ανεξάρτητους επαλήθευση και τον έλεγχο

της κρατικής συμμόρφωσής τους

γ) για να καθιερώσει έναν μηχανισμό Ηνωμένων Εθνών για να

διευκολύνει την εφαρμογή εξετάζοντας τέτοια θέματα όπως τη μη συμμόρφωση, παραχωρήσεις, πρότυπα υποβολής εκθέσεων και ελέγχου, και η δημοσίευση των στόχων και των επιτευγμάτων ετησίως

Δ) αυτός διευκρινίζει πώς τα ποσά που εκτρέπονται από τους

εξοπλισμούς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα κράτους

και των Η.Ε όπως η μείωση ένδειας, βιώσιμη ανάπτυξη, πρόληψη σύγκρουσης, ειρηνικό ψήφισμα της σύγκρουσης, προστασία τον τρωτού, διατήρηση του περιβάλλοντος και αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του δεσμευτικού νομικά

οργάνου

ε) αυτός δίνει τις πλήρεις ευκαιρίες στις μη κυβερνητικές

οργανώσεις και σε άλλους μη κρατικούς δράστες για να έχει τις

συνεισφορές τους στην εφαρμογή, συμμόρφωση και κατανομή των πόρων

φ) αυτός απαιτεί την αναθεώρηση και re-commitment από τα κράτη

στο δεσμευτικό νομικά όργανο μετά από μια περίοδο μεταξύ 10 και

25 ετών.

The Arms Reduction Coalition Resolution - Translations Index

 

Περίληψη:

Ο συνασπισμός μείωσης όπλων (ARC) απαιτεί για τα Ηνωμένα Έθνη

(UN) για να συμφωνηθεί με ένα δεσμευτικό νομικά όργανο που

απαιτεί τα κράτη μέλη των Η.Ε για να μειώσει το ποσό πόρων που

ξοδεύονται στα όπλα κοντά μεταξύ 1 και 5 τοις εκατό ετησίως για

μια περίοδο 10 έως 25 ετών.

Λέξεις κλειδιά:

Συνασπισμός μείωσης όπλων, ARC, ARCUK, Εκστρατεία μείωσης όπλων, Αρθρο 26, Χάρτης των Η.Ε, Δράση για την ανανέωση των Η.Ε, οικονομικοί πόροι, Ηνωμένα Έθνη, ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη, Ανθρώπινη ασφάλεια, έλεγχος όπλων, όπλα μαζικής καταστροφής, μείωση ένδειας, Wdm, CND, UNA, Caat, Αφοπλισμός και ανάπτυξη, ΜΚΟ, Ομάδες ειρήνης, Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε, ACTUN, Αφοπλισμός, μικρά όπλα, πυρηνικά όπλα, μικρά όπλα και ελαφριά όπλα, SALW, βιολογικά όπλα, χημικά όπλα, όπλα μαζικής καταστροφής.