ArmreduksjonskoalisjonsResolusjonen - Norsk

ArmreduksjonsKoalisjonen (BUE) :

Interessert ved hindringene, trussel og vanskeligheter som de store mengdene armene i kretsløpholdning til vedlikeholdet av fred og sikkerhet og til Ikke--RegjeringsOrganisasj0ner og UN departementer i å utføring deres arbeid;

Interessert ved det uforholdsmessige store mengden verdenens menneske og økonomiske ressurser værende brukt på armer;

Å tilbakekalling den Artikkelen 26 av Forende Nasjene (UN) charterroper for "den minste avledningen for Utrustninger av verdenens menneske og økonomiske ressurser";

Roper på Forende Nasjene Generell montasje, bli enig, og for all signatory Stater av Forende Nasjene ratifisere, et lovlig bindende instrument:

et) for å redusere avledningen for Utrustninger av deres Stats menneske og økonomiske ressurser ved mellom en og fem prosent pr. år;

b) etablere og vedlikeholder systemer som muliggjører årlig uavhengig bekreftelse og revidere av deres statsamsvar;

c) etablere en Forend nasjonsmekanisme lette implementering; behandle slike materier som ikke-samsvar, innrømmelser, rapportere og reviderende standarder, og offentliggjøringen av mål og prestasjoner årlig;

d) det spesifiserer hvordan mengder som avledet fra Utrustninger bruker på Stat og UN programmerer beskytte slik som fattigdomreduksjon, sustainable utvikling, konfliktforhindring, fredlig resolusjon av konflikt, som det sårbare, som vedlikeholde det miljøet; og effektiv og effektiv implementering av det lovlige bindende Instrumentet;

e) det gir fulle anledninger til ikke--regjeringsorganisasj0ner og andre ikke-# statlig skuespillerer lage deres bidrag i implementering, samsvar og tildeling av ressurser;

F) det krever anmeldelse og ang.-forpliktelse ved Statene til det lovlige bindende Instrumentet etter en periode av mellom 10 og 25 år.

The Arms Reduction Coalition Resolution - Translations Index